Miljø

Fana Stål tar bærekraft på alvor! Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp som kan påvirke.

Vår virksomhet er Miljøfyrtårn-sertifisert, og har oppfylt strenge grunnleggende krav til:
• Avfallshåndtering
• Bærekraftige innkjøp
• Miljøvennlig transport
• Energieffektivisering
• HMS og arbeidsmiljø
I tillegg er det spesifikke bransjekrav som vi følger innen entreprenør-bransjen.

Klikk her for å se våre
RESULTATER OG STATISTIKK

Klimaregnskapet vårt gjør det mulig for oss å identifisere hvilke kilder hos oss som forårsaker utslipp av klimagasser, slik at vi kan utføre tiltak for å redusere klimagassutslippene.
Klimaregnskapet er også nyttig for å kunne sammenlikne våre utslipp med andre virksomheter i entreprenørbransjen, for å vurdere vår egen prestasjon.

Klikk her for å se vårt
KLIMAREGNSKAP 2020-2022

Våre leverandører
Alle våre vesentlige leverandører har miljøledelse-system og satser på bærekraft. Vi stiller krav til våre tjeneste leverandører, ikke bare på pris og kvalitet, men også på miljømessige og sosiale dimensjoner. På denne måten gjør vi verdikjeden mer miljøvennlig.


Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe.
Vi anbefaler alle som driver næringsvirksomhet å ta ansvar. Les mer her www.miljofyrtarn.no


Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre produkter og tjenester kan forbedres hos Fana Stål, ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@fanastaal.no